Novosti
29.11.2021
LIDER WIN

Dodane opcije praćenja godišnjeg odmora, dodani novi parametri godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2021.godinu. ... Download

10.07.2021
LIDER WIN

Dodane nove opcije pretraživanja u robno-materijalnom knjigovodstvu, dodana priprema za funkciju Slikaj i plati ... Download

11.02.2021
LIDER WIN

Dodana opcija unosa sati godišnjeg prethodne godine u obračun plaća, dodane promjene u obračunu ovrha. ... Download

10.10.2020
LIDER WIN

Dodana nova funkcija obračuna plaće - mogućnost pojedinačnog unosa vrijednosti sata prekovremenog rada za svakog radnika. ... Download

07.04.2020
LIDER WIN

Dodana podrška obračuna plaće vezano za novi zakon uzrokovan Corona virusom ... Download

01.03.2020
LIDER WIN

Dodana podrška novom Zakonu o fiskalizaciji. Fiskalizacija pratećih dokumenata (ponude, predračuni...) i računa po pratećim dokumentima ... Download

 
PAT v1.x prepoznavanje auto tablica
BBSoft PAT sustav

Procesi koji zahtijevaju nadzor ĉovjeka pokušavaju se u potpunosti prebaciti na raĉunala. Jedan od takvih procesa je analiza i nadzor prolaza automobila temeljem prepoznavanja auto tablica. BBSoft PAT sustav je programski paket koji služi za upravljanje raznim uređajima na temelju pročitane i prepoznate auto tablice. Uređaji kojim se upravlja mogu biti razni, npr. rampe na ulazu ili izlazu iz svih tipova garaža ili parkirališta, zvučni i vizualni alarm na benziskim postajama u trenutku kad se pojavi auto s tablicama koje su na crnoj listi itd. BBSoft PAT sustav pogodan je za upotrebu u zatvorenim i otvorenim prostorima jer ima mogućnost podešavanja ovisno o načinu primjene (indoor - outdoor). Detekcija i prepoznavanje auto tablica mora biti neovisna o osvjetljenju, vremenskim uvjetima, smetnjama. Prepoznavanja registarske oznake sastoji se od nekoliko faza: lokalizacija tablice, separacija znakova, te prepoznavanje znakova. Problematika prepoznavanja znakova riješena je optiĉkim prepoznavanjem. BBSoft PAT sustav sastoji se od četiri dijela, IP kamera i okidač (trigger) kao hardverske komponente i server te administracija (klijent) kao softverske komponente.

Serverska softverska komponenta izrađena je kao windows servis, dok je administratorska (klijentska) softverska komponenta izrađena kao windows desktop aplikacija. Serverska i klijentska komponenta mogu se nalaziti na istom računalu ili na zasebnim računalima. U cijelom sustavu uvijek postoji jedna serverska komponenta i jedna ili više klijentskih komponenti. BBSoft PAT sustav dozvoljava unos neograničenog broja automobila (auto tablica) koji imaju slobodan prolaz, zabranu prolaza ili samo treba evidentirati prisutnost.

BBSoft PAT sustav bilježi sve promjene (ulaze - izlaze) te ih arhivira u obliku podatak i fotografija. Na temelju zabilježenih (arhiviranih) podataka sustav generira tražene izvještaje koji mogu sadržavati podatke npr. o vremenu ulaza i izlaza, trajanju parkiranja, broju automobila u garaži, vršnim vrijednostima broja automobila u garaži po dobu dana itd. Navedeni izvještaji mogu se koristiti u razne svrhe, npr. mjesečna naplata parkiranja na temelju broja automobila i dužine boravka u garaži i mnoge druge svrhe. Sustav se lagano može prenamijeniti za druge svrhe potrebne u datom trenutku.

BBSoft PAT sustav - nekoliko prikaza: